Coachen en testen

Intake en jaarplanning

Tijdens de afspraak bespreken we de intake die je toegestuurd heb gekregen en ingevuld heb. Tijdens dit gesprek worden je verwachtingen en doelen besproken. Via trainingpeaks wordt er vervolgens een jaarplanning gemaakt.  

Testen

Om de intensiteit van jouw trainingen te bepalen zijn er wat gegevens nodig. Hoewel een wedstrijd veel zegt over het verleden geeft een test een inkijkje in de toekomst. Waar ben je toe in staat. 

Met een inspanningstest kom je achter jouw drempels en weet je hoe groot jouw motor is.

 

Met een lactaat test kan er bepaald worden hoe goed jouw conditie is, verbrand je veel vetten of ben je super sterk in een sprint.

Na de test krijg je binnen een week een rapport met jouw trainingszones en een advies om gelijk mee aan de slag te gaan.

Benieuwd hoe een inspanningstest gaat? Klik hier voor de werkwijze.

Plan jouw intake of testmoment